+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

راهنمای درمانگاه ها

مجتمع درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر شریعتی شامل سه بخش می باشد:

1- درمانگاه شهید داستانی: کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی

2- کلینیک ویژه: کارگر شمالی - خیابان دوم - پلاک 17

3- درمانگاه خون: کارگر شمالی - سه راه  جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی - طبقه دوم ساختمان اورژانس

 

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در درمانگاه شهید داستانی:

الف- نوبت اینترنتی: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه انجام می شود.

ب- نوبت حضوری: مراجعه به درمانگاه و اخذ نوبت از کیوسک نوبت دهی بر اساس برنامه اعلامی از ساعت 7 صبح همان روز.

 

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در کلینیک ویژه:

الف- نوبت اینترنتینوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه انجام می شود.

 

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در درمانگاه خون:

الف- نوبت اینترنتی: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه انجام می شود.

 

توجه: بیماران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اخذ نوبت اینترنتی می توانند بین ساعت 8:30 تا 12 با شماره تلفن 88027412 و 88004017-(021)  تماس بگیرند.

                                                                                   

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir