+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

آندوسکوپی، کلونوسکوپی، ERCP، اندوسونوگرافی

آندوسکوپی، کلونوسکوپی، ERCP، اندوسونوگرافی

نام خدمت

روش نوبت دهی

توضیحات

حضوری

تلفنی

شماره تماس

محل

روز

ساعت مراجعه

آندوسکوپی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپی

از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل

10 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

درخواست حتما مهر پزشک گوارش بیمارستان را داشته باشد.

کولونوسکوپی

آندوسونوگرافی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپی

از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل

10 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

در روز مراجعه کلیه مدارک و درخواست پزشک را به همراه داشته باشد.

مانومتری

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپی

از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل

10 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

درخواست توسط اساتید مانومتری تائید شده باشد.

کپسول آندوسکوپی

ERCP

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپی

از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل

10 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

در روز مراجعه کلیه مدارک را به همراه داشته باشد.

بیوفیدبک

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپی

از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل

10 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

درخواست بیمار توسط اساتید تائید شده باشد.

تلفن جهت پاسخگویی به سوالات 84902378-021 در زمان های اداری

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir