+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

کارگاه های برگزار شده در سال 92

 • 1392/1/29 کارگاه مقاله نویسی مقدماتی دکتر آخوند زاده 51 نفر شرکت کننده
 • 1392/2/5 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته دکتر آخوند زاده 54 نفر شرکت کننده
 • 1392/2/12 کارگاه نقد و داوری مقالات دکتر آخوند زاده 50 نفر شرکت کننده
 • 1392/2/26 کارگاه آمار پیشرفته دکتر اصفهانی 27 نفر شرکت کننده
 • 1392/8/27 کارگاه چگونه کلاس درس را به صورت TBL اداره کنیم خانم علیزاده 35 نفره شرکت کننده
 • 1392/9/4 کارگاه چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم 36 نفر شرکت کننده
 • 1392/9/11 چه اصولی را رعایت کنیم تا فراگیرانمان بیشترین یادگیری را داشته باشند 37 نفر شرکت کننده
 • 1392/9/14 چگونه در کلاس درسمان به آموزش تفکر نقاد کمک کنیم 35 نفر شرکت کننده
 • 1392/9/18 کارگاه چگونه مهارت های ارتباطی دانشجویان با بیماران را تقویت کنیم دکتر شاهی امام 32 نفر شرکت کننده
 • 1392/10/9 کارگاه آشنایی با مقاهیم و مصادیق و روش های تقویت تعهد حرفه ای پزشکی دکتر اصغری 33 نفر شرکت کننده 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

 • شماره فاکس: 88633039
 • کد پستی: 1411713135
 • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir