+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

ریاست و اعضای تیم

ریاست
دکتر سیده فاطمه یعقوبی

 

 

 

اعضای تیم
- معصومه پرآور
- مرضیه عزیزی
- لیلا افشار
- سیاوش ورمرزیاری
- شیدا خیرالهی - استان کردستان
- دکتر سورانی - استان قم
- دکتر شفیع خانی - استان البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir