+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

تعرفه های بیمارستان

بنا به تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 1397/01/29 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1397 به شرح ذیل تعیین می شود:

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی

ردیف

ارزیابی و معاینه (ویزیت در درمانگاه)

مبلغ آزاد (ریال)

سهم بیمار تحت پوشش بیمه (ریال) %30

1

پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

118,000

35,400

2

پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD-MD)

147,000

44,100

3

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی

178,000

53,400

4

پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشک

212,000

63,600

5

کارشناس ارشد پروانه دار                                                                                                                     

101,000

30,300

6

کارشناس پروانه دار

82,000

24,600

7

ویزیت متخصص و  MD-PHD تمام وقت جغرافیایی

250,000

44,000

8

ویزیت فوق تخصص،فلوشیپ و متخصص روانپزشک تمام وقت جغرافیایی

302,000

53,000

9

ویزیت روانپزشکی فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی

361,000

64,000

 

هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستان های بخش های دولتی (ارقام به ریال):

نوع تخت درجه 1

یک تختی

دو تختی

سه تختی و بیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار

سطح دوم

تخت بخش C.C.U

تخت بخش

 I.C.U و NICU

مبلغ کل

3,164,000

2,374,000

1,582,000

356,000

792,000

1,108,000

3,671,000

7,342,000

سهم بیمار (فرانشیز)

1,740,200

950,200

158,200

356,000

79,200

110,800

367,100

734,200

 

سهم پرداختی بیماران (فرانشیز ) خدمات تشخیصی و درمانی :

الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (5%) و برای سایر بیمه شدگان ده درصد (10%) تعیین می گردد.

ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی برای کلیه خدمات تشخیصی و درمانی معادل سی درصد (30%) تعرفه دولتی می شود.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir