+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

برنامه درمانگاه شهید داستانی

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام درمانگاه

دکتر شعبانی نیا دکتر نادری دکتر یحیی زاده دکتر صدیقی گیلانی

دکتر کاردوست

دکتر کاظمینی

ارولوژی

دکتر کاظمی

دکتر پنجوی

دکتر کامرانی

دست

دکتر اعلمی

پا و مچ پا

دکتر مهرپور

کمر و ستون فقرات

دکتر طهماسبی

زانو

دکتر گیتی

کتف و شانه

ارتوپدی

- - - - - دکتر ثاقب

اطفال

- از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14

بیهوشی

دکتر نصیری

دکتر سروش

دکتر میر

دکتر میر

دکتر شجاعی فر

دکتر یعقوبی

دکتر قربانی آبدگاه (توراکس)

دکتر هدایت

جراحی عمومی

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

فقط رزیدنت

(بیماران جراحی شده - آبسه - اورژانسی)

یکی از اساتید

یکی از اساتید

جراحی فک و صورت

- - دکتر جبلی دکتر سرزعیم - دکتر ماندگار

جراحی قلب

فقط برای وقت عمل دکتر خدیوی دکتر آئین فر دکتر فقیه

دکتر حاجی آبادی

دکتر خوشنویسان

جراحی اعصاب

- - - دکتر مولوی - -

جراحی عروق

دکتر عباسی

دکتر عارفی

دکتر محققی

دکتر طباطبائی

دکتر صادقیان

دکتر شیرانی

دکتر کمال هدایت

داخلی قلب

دکتر عبدی

با وقت قبل تزریق

-

دکتر فاتحی

با وقت قبلی

دکتر عبدی

با وقت قبلی

دکتر قربانی

با وقت قبلی

دکتر سیگارودی

با وقت قبلی

داخلی اعصاب

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

زنان و مامائی

یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از ساتید یکی از اساتید

داخلی

- دکتر کیانی

دکتر گوهری مقدم

دکتر پاک نژاد

- - دکتر علیان نژاد

ریه

- دکتر کریمی - -

دکتر شمس

دکتر کریمی

دکتر کریمی

چشم

- -

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

-

غدد

یکی از اساتید

تزریق مفصل

یکی از اساتید

(لوپوس)

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

(بهجت)

یکی از اساتید

روماتولوژی

- -

دکتر حاکمی

دکتر یعقوبی

دکتر توکلی

دکتر امینی

دکتر سلیمانیان

دکتر عبدالله پور

- -

نفرولوژی

-

یکی از اساتید

- - - -

عفونی

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

دندانپزشکی

-

یکی از اساتید

-

-

-

یکی از اساتید

گوارش

- -

یکی از اساتید

- - -

هپاتیت B

یکی از اساتید - - - - -

هپاتیت C

- - - -

یکی از اساتید

-

هپاتیت B&C

- - - یکی از اساتید - -

سیروز کبد

- - یکی از اساتید - - -

سلیاک

- - - دکتر قدمی - -

ژنتیک

- - دکتر خواجه نصیری - دکتر خواجه نصیری -

درد

دکتر عکاظی دکتر اخلاقی دکتر رضایی دکتر بهنوش دکتر شیخ آزادی دکتر صادقیان

پزشک قانونی

- دکتر فاتح - - - دکتر فاتح

توانبخشی

- دکتر حسنی - - - -

چاقی

 

آدرس درمانگاه: کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir