+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

برنامه درمانگاه کلینیک ویژه عصر

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام درمانگاه

-

دکتر یحیی زاده

ساعت 14 تا 14:30

دکتر کاردوست

ساعت 15 تا 16:30

دکتر یحیی زاده

ساعت 14 تا 15

دکتر کاردوست

ساعت 15 تا 17

ارولوژی

-

دکتر زنجانی 

ساعت 14 تا 15:30

-

-

-

ارتوپدی اندام فوقانی(شانه و دست)

-

-

- - -

ارتوپدی اطفال

دکتر فقیه

ساعت 14 تا 15

دکتر حاجی آبادی

ساعت 14 تا 15

دکتر آیین فر

ساعت 16 تا 16:45

دکتر آیین فر

ساعت 16 تا 17

دکتر فقیه

ساعت 14 تا 15

جراحی مغز و اعصاب

-

دکتر میر شریفی

ساعت 14 تا 14:30

(توراکس)دکتر اسلامیان

ساعت 14 تا 14:30

-

دکتر فخار

ساعت 14 تا 15

-

جراحی توراکس و عمومی

- -

دکتر شریفی

ساعت 14 تا 15

- -

فک و صورت

دکتر پورحسن

ساعت 14 تا 14:30

-

دکتر سروری

ساعت 14 تا 14:30

دکتر عبداللهی

ساعت 14 تا 14:30

دکتر پژمان ثانی

ساعت 14 تا 16

داخلی

دکتر برادران

ساعت 13:30 تا 16:30

دکتر شیرانی 

ساعت 13:30 تا 17

دکتر شیرانی

ساعت 13:30 تا 17

دکتر شهرزاد

(فقط آریتمی و پیس میکر)

ساعت 13:30 تا 15

دکتر عباسی

ساعت 13:30 تا 15

داخلی قلب

-

دکتر یراقی

ساعت 14 تا 15

دکتر حسینی موسی

ساعت 14 تا 17

-

-

زنان و مامائی

دکتر عبدی

ساعت 15 تا 16

دکتر عسگر قربانی (فقط سکته مغزی)

ساعت 15 تا 15:30

 

دکتر شمشیری و دکتر اخوت

ساعت 12 تا 14

دکتر سینابی

ساعت 14 تا 15:30

دکتر بناهی

ساعت 12 تا 14

 داخلی اعصاب (نورولوژی)

-

-

-

-

دکتر علیخانی

ساعت 12 تا 13

روماتولوژی

دکتر سجادی

ساعت 13:30 تا 15:05

-

دکتر سجادی

ساعت 13:30 تا 15:05

-

دکتر ابرهیم پور

ساعت 13:30 تا 14

غدد

دکتر انوشیروانی

ساعت 13:30 تا 15 

دکتر صادقی(گوارش)

ساعت 14 تا 15:30

دکتر امانی

ساعت 14 تا 16:30

دکتر

(سیما(گوارش

ساعت 14 تا 16

دکتر سیما(درمانگاه کولیت و کرون)

ساعت 14 تا 16

دکتر علی عسگری

ساعت 14 تا 15:45

دکتر صنعت(گوارش)

ساعت 13:05 تا 16

دکتر صادقی

ساعت 13:05 تا 14

گوارش

دکتر علیان نژاد

ساعت 14:30 تا 17:30

دکتر احمدی

ساعت 14 تا 16:30

دکتر علیان نژاد

ساعت 14:30 تا 16:30

دکتر احمدی

ساعت 15:30 تا 16:30

دکتر فتوک کیایی

ساعت 13:30 تا 15

ریه

- -

دکتر افهمی

ساعت 14:15 تا 16:30

-

دکتر علیجانی

ساعت 14:30 تا 16

عفونی

-

-

 -

-

-

تغذیه

- -

دکتر خواجه نصیری

ساعت 15 تا 17

- -

درد

-

دکتر ملک

ساعت 15 تا 17

-

-

-

روانپزشک

- -

-

-

-

پزشکی ورزشی

- - -

کلینیک ALS

-

کلینیک ALS

-

-

 

- - -

آندرولوژی (ناباروری و ناتوانی جنسی مردان)

- - - -

دکتر توکلی

ساعت 13:30 تا 14:30

کلیه(نفرولوژی)

 

آدرس درمانگاه: کارگر شمالی - خیابان دوم - پلاک 17

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir