+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

تعرفه های بیمارستان

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی

در سال 1398

پیرو مصوبه هیأت وزیران مورخ 1397/12/27  تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1398 به شرح ذیل تعیین می شود:

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی

ردیف

ارزیابی و معاینه (ویزیت در درمانگاه)

مبلغ آزاد (ریال)

سهم بیمار تحت پوشش بیمه (ریال) %30

1

پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

127,000

38,100

2

پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD-MD)

159,000

47,700

3

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی

192,000

57,600

4

پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشک

229,000

68,700

5

کارشناس ارشد پروانه دار                                                                                                                     

109,000

32,700

6

کارشناس پروانه دار

89,000

26,700

7

ویزیت متخصص و (MD-PHD) تمام وقت جغرافیایی

271,000

48,000

8

ویزیت فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشک تمام وقت جغرافیایی

327,000

58,000

9

ویزیت روانپزشکی فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی

390,000

69,000

 

هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستان های بخش های دولتی (ارقام به ریال):

نوع تخت درجه 1

یک تختی

دو تختی

سه تختی و بیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار

سطح دوم

تخت بخش C.C.U

تخت بخش

 I.C.U و NICU

مبلغ کل

3,651,000

2,740,000

1,826,000

411,000

914,000

1,279,000

4,236,000

8,473,000

سهم بیمار (فرانشیز)

2,007,600

1,096,600

182,600

411,000

91,400 127,900 423,600 847,300
 

سهم پرداختی بیماران (فرانشیز ) خدمات تشخیصی و درمانی :

الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (5%) و برای سایر بیمه شدگان ده درصد (10%) تعیین می گردد.

ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی برای کلیه خدمات تشخیصی و درمانی معادل سی درصد (30%) تعرفه دولتی می شود.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir