+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

اهداف

- حمایت از بیماران پیوند شده

- حمايت از بيماران نيازمند عضو

- ترويج فرهنگ اهداي عضو با برنامه هاي تبليغي مختلف جهت عموم

- اقدامات علمي و پژوهشي 

- مهمترین هدف شبکه پیوند می توان به مدیریت متمرکز در زمینه اهدا و پیوند اعضا در کشور، ترویج فرهنگ اهدای عضو پس از مرگ و ایجاد ارتباط بین واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی و مراکز پیوند اعضا اشاره کرد.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir