+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

کارگاه های برگزار شده در سال 90

  • 1390/8/3 کارگاه CPR برای رزیدنت های سال اول1390 توسط دکتر موافق هر روز 35 نفر شرکت کننده
  • 1390/8/4 کارگاه CPR برای رزیدنت های سال اول1390 توسط دکتر موافق هر روز 35 نفر شرکت کننده
  • 1390/8/5 کارگاه CPR برای رزیدنت های سال اول1390 توسط دکتر موافق هر روز 35 نفر شرکت کننده

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir