+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

برنامه درمانگاه شهید داستانی

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام درمانگاه

دکتر شعبانی نیا دکتر نادری دکتر یحیی زاده دکتر صدیقی گیلانی

دکتر رازی

دکتر کاردوست

دکتر کاظمینی

دکتر یحیی زاده

ارولوژی

دکتر نبیان

کمر

دکتر کامرانی

دست

دکتر زنجانی

دکتر اعلمی

پا و مچ پا

دکتر مهرپور

لگن

دکتر کاظمی

دکتر طهماسبی

زانو

دکتر گیتی

کتف و شانه

ارتوپدی

- - - - - دکتر ثاقب

اطفال

- از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14

بیهوشی

دکتر اسلامیان

دکتر سروش

دکتر میر

دکتر میر

دکتر فخار

دکتر شجاعی فر

دکتر یعقوبی

دکتر قربانی آبدگاه (توراکس)

دکتر نصیری

جراحی عمومی

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

فقط رزیدنت

(بیماران جراحی شده - آبسه - اورژانسی)

یکی از اساتید

یکی از اساتید

جراحی فک و صورت

- - دکتر جبلی دکتر سرزعیم - دکتر ماندگار

جراحی قلب

فقط برای وقت عمل دکتر خدیوی دکتر آیین فر دکتر فقیه

دکتر قدسی

دکتر حاجی آبادی 

دکتر خوشنویسان

جراحی اعصاب

- - - دکتر مولوی - -

جراحی عروق

دکتر حسینی

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

داخلی قلب

دکتر عبدی

با وقت قبل تزریق

-

دکتر فاتحی

با وقت قبلی

دکتر عبدی

با وقت قبلی

دکتر قربانی

با وقت قبلی

دکتر سیگارودی

با وقت قبلی

داخلی اعصاب

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

زنان و مامائی

یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از ساتید یکی از اساتید

داخلی

- دکتر کیایی

دکتر گوهری مقدم

دکتر پاک نژاد

- - دکتر علیان نژاد

ریه

- دکتر کریمی - -

دکتر کریمی

دکتر کریمی

چشم

- -

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

-

غدد

یکی از اساتید

تزریق مفصل

یکی از اساتید

(لوپوس)

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

(بهجت)

یکی از اساتید

روماتولوژی

- -

یکی از اساتید

دکتر امینی

دکتر سلیمانیان

- -

نفرولوژی

-

یکی از اساتید

- - - -

عفونی

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

دندانپزشکی

-

یکی از اساتید

-

یکی از اساتید

-

یکی از اساتید

گوارش

- -

-

- یکی از اساتید -

هپاتیت B

- - - - - -

هپاتیت C

- - یکی از اساتید -

-

-

هپاتیت B&C

- - - - یکی از اساتید -

کبد چرب

- - یکی از اساتید - - -

سلیاک

- - - - - -

ژنتیک

- - دکتر خواجه نصیری - دکتر خواجه نصیری -

درد

یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید

پزشک قانونی

- دکتر فاتح - - - دکتر فاتح

توانبخشی

- دکتر حسنی - - - -

چاقی

- دکتر طاهری - - - - نوزادان
- - - - - یکی از اساتید پیوند کلیه
- - - - دکتر محمدی - ENT

 

آدرس درمانگاه: کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir