+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

کارگاه های برگزار شده در سال 93

  • 1393/4/12 کارگاه مقاله نویسی مقدماتی  دکتر آخوند زاده 52 نفر شرکت کننده
  • 1393/5/16 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته دکتر آخوند زاده 53 نفر شرکت کننده
  • 1393/5/23 کارگاه نقد و داوری مقالات دکتر آخوند زاده 52 نفر شرکت کننده 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir