+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

اخبار

یک نوجوان مرگ مغزی در بیمارستان شریعتی، فرشته نجات چهار انسان دیگر شد.

دکتر سیده فاطمه یعقوبی رئیس تیم فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان شریعتی ار اهدای اعضا و نسوج قابل پیوند یک نوجوان 13 ساله مرگ مغزی خبر داد.

به گفته دکتر یعقوبی، نوجوان با نام علی رحمانی با اهدای قلب، کبد و هر دو کلیه به چهار انسان نیازمند زندگی بخشید و دیگر نسوج و بافت های قابل پیوندی وی نیز به دیگر بیماران اهدا شد.

این نوجوان در پی مرگ مغزی از شهرستان به بیمارستان شریعتی انتقال یافت. تیم فراهم آوری اعضای پیوندی سه شنبه چهارم تیر 98 اعضای پیوندی، نسوج و بافت های قابل پیوند وی را به بیمارستان های دیگر ارسال کردند.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir