+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

راهنمای پذیرش بیماران در بخش

- ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج داخل بیمارستان شریعتی.

- مراجعه به واحد مدیریت تخت ها در قسمت ساختمان اصلی طبقه همکف جهت تعین نوبت بستری.

- مراجعه به واحد پذیرش در قسمت ساختمان اورژانس طبقه همکف جهت تشکیل پرونده بستری.

- مدارك لازم جهت بستري بيمار.

- ارائه مدارک هویتی معتبر مانند كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه و کارت بانکی جهت واریز پیش پرداخت ضروری است.

بیماران فاقد دفترچه بیمه که امکان پرداخت هزینه بصورت آزاد را ندارند، می توانند قبل از بستری در این مرکز با مراجعه به سازمان بیمه سلامت اقدام به تهیه دفترچه نمایند.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir