+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

اولویت های پژوهشی سال 94

  •  کنترل عفونت های بیمارستانی 
  •  ایمنی بیمار 
  •  تهیه data base بیماری ها 
  •  اصلاح ساختار مدارک پزشکی 
  •  کیفیت ارائه خدمات 
  •  بهداشت محیط و دفع پسماند در بیمارستان 
  •  الگوی مصرف داروهای بیمارستانی 
  •  Professionalism   

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir