+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

گفتار درمانی - کار درمانی - فیزیوتراپی

گفتار درمانی کار درمانی - فیزیوتراپی

نام خدمت

روش نوبت دهی

توضیحات

حضوری

تلفنی

شماره تماس

محل

روز

ساعت مراجعه

طب فیزیکی و توانبخشی عصبی - عضلانی - اسکلتی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902110

 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

ندارد

فیزیوتراپی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902110

 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

البته فقط در حال حاضر به بیماران عمل شده داخل بیمارستان نوبت داده می شود. نسخه های داخل بیمارستان

کار درمانی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902110

 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

بیماران باید ابتدا در درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی (دکتر فاتح) شهید داستانی ویزیت شوند و برای شروع کار درمانی به کارشناسان کاردرمانان معرفی گردند.

گفتار درمانی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی

یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 10:30 صبح تا 15 بعد از ظهر

021-84902110

 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

ندارد

توانبخشی قلبی و ریوی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی

از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902110

 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

به بیمار موقع ترخیص در بخش برگه داده می شودکه تلفنی یا حضوری مراجعه می کنند.

(بیماران قلبی - ریوی - کاندید پیوند قلب)

تغذیه

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی

شنبه

سه شنبه

شنبه 9 صبح تا 14 بعد از ظهر

سه شنبه 9:30 صبح تا 11:30 صبح

021-84902110

 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

به بیماران توانبخشی حضوری نوبت داده می شود.

کلاس های ورزشی کمر درد یا زانو

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی

شنبه

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902110

 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

فقط در روزهای شنبه بر حسب مورد بیماری، تلفنی یا حضوری برای خانم دکتر برنا نوبت داده می شود.

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir