+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

برونکوسکوپی - تست های ریه - اسپیرومتری

برونکوسکوپی - تست های  ریه - اسپیرومتری

نام خدمت

روش نوبت دهی

توضیحات

حضوری

تلفنی

شماره تماس

محل

روز

ساعت مراجعه

برنکوسکوپی (آندوسکوپی ریه)

لابراتوار ریه

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902499

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

نوبت تلفنی فقط درصورتی که بیمار قادر به خواندن نسخه باشد داده میشود.

توراکسنتز (آسپیراسیون ریه)

لابراتوار ریه

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902499

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

نوبت تلفنی فقط درصورتی که بیمار قادر به خواندن نسخه باشد داده میشود.

بیوپسی ریه

لابراتوار ریه

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902499

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

نوبت تلفنی فقط درصورتی که بیمار قادر به خواندن نسخه باشد داده میشود.

تمام تست های ریوی

لابراتوار ریه

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

ساعت 7:30 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902499

ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

کلیه تست های ریوی به جز متاکولین انجام می شود.

برای تست ریوی متاکولین حتما باید از قبل وقت گرفته شود. (به صورت تلفنی)

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir