+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

سونوگرافی عروق مغز

سونوگرافی عروق مغز

نام خدمت

روش نوبت دهی

توضیحات

حضوری

تلفنی

شماره تماس

محل

روز

ساعت مراجعه

TCD (سونوگرافی از رگ های مغز)

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - اتاق TCD

از شنبه تا پنج شنبه بجزء چهارشنبه و روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902494

ندارد

TCD+bobble Test (Agitatel Saline+TCD)

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - اتاق TCD

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902494

زمان انجام کار در روزهای سه شنبه می باشد.

انواع تزریق

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - اتاق TCD

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

021-84902494

زمان انجام کار در روزهای سه شنبه می باشد.

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir