+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

اسکن هسته ای

اسکن هسته ای

نام خدمت

روش نوبت دهی

توضیحات

حضوری

تلفنی

شماره تماس

محل

روز

ساعت مراجعه

انواع اسکن به شرح زیر:

- تیروئید

- قلب (Gated و تالیوم)

- تمام بدن با ید

- مغز

RBC-

veuG

DTPA-

- مجاری اشکی (داکریوسیستو گرافی)

 DAT-

- پرفیوژن ریه و ونیلاسیون

- لنفسیوتو گرافی (غدد لنفاوی)

- استخوان

- کلیه (دینامیک و استاتیک)

- اوکتوتایه

- پاراتیروئید (MIBI)

MIBG-

- گالیئم

- بیضه ها

- تخلیه معده

DMSA-

- مکل

- تست VBT(کربن 14)

- سنجش تراکم استخوان

- مجاری و کلیه صفرا (هایدا)

- درمان پرکاری تیروئید

- تزریق داخل مفصل با رادیو دارو

CSF-

- ساماریوم

- درمان کانسر تیروئید

- اسکن طحال فرعی

ساختمان پزشکی هسته ای

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر

021-88633333

آزمایش

ساختمان پزشکی هسته ای

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر

021-88633333

تراکم استخوان

ساختمان پزشکی هسته ای

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

021-88633333

 UBT(تست تنفسی)

ساختمان پزشکی هسته ای

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

021-88633333

PET (پت اسکن)

ساختمان پزشکی هسته ای

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 14 بعد از ظهر

ندارد

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر

021-84903039

درمانگاه اساتید

ساختمان پزشکی هسته ای

از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل

8 صبح تا 11 صبح

ندارد

بدون وقت قبلی انجام می شود.

021-88633333

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir