+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

نوبت دهی اینترنتی


شرایط پذیرش بیمار در درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شریعتی
در زمان پاندمی کووید 19

الف) صرفاً در صورتی که نیاز ضروری برای  مراجعه به درمانگاهها دارید، از نوبت دهی استفاده نمایید در غیر این صورت مراجعات خود را به بعد از همه گیری کرونا موکول کنید.
ب) از پذیرش بیمارانی که نوبت اینترنتی ندارند، خودداری خواهد شد.
ج) صرفاً هر بیمار پذیرش شده مجاز به داشتن فقط یک نفر همراه می باشد.
د) به کلیه بیماران توصیه میگردد قبل از ورود به درمانگاه از ماسک ساده استفاده نمایند.
 

نوبت دهی اینترنتی

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir