+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

پیشنهادات و شکایات

واحد رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات

واحد شکایات صدای شماست که به توسط رابط به مسئولین بیمارستان می رسد.

نحوه ی دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

-  مراجعه ی حضوری به واحد رسیدگی به شکایات در ساختمان اصلی طبقه همکف

-  صندوق پیشنهادات و انتقادات

-  تلفنی با شماره تماس: 84902102-021                       و                  09107807075

- پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir

فرآیند رسیدگی به شکایات

-  طرح موضوع، درصورت نیاز پیگری فوری همان موقع پیگیری میشود.

-  ثبت شکایت به صورت کتبی

-  تخصیص کد رهگیری برای هر شکایت و اعلام آن به فرد شاکی

-  ارجاع به معاونت درمان بیمارستان، ارسال به واحد مربوطه به شکایت جهت پیگیری و پاسخ

-  بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز شکایت در اولین فرصت

-  در صورت اثبات موضوع، با دستور مسئولین مربوطه با فرد متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.

-  اطلاع رسانی به شاکی در خصوص نتیجه رسیدگی و یا ادامه روند رسیدگی در صورت عدم حصول نتیجه

اهداف

-  توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع

-  ارتقاء سطح مشتری مداری در بیمارستان

-  افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از بیمارستان

-  ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع و کارکنان

-  شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات، توسط واحد بهبود کیفیت و ارائه بازخورد به تیم اجرائی بیمارستان

 

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir