آدرس

مركز تلفن بيمارستان: 84901(021)  نمابر:  88633039(021)

(در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است)

آدرس: تهران - خيابان كارگر شمالي - سه راه جلال آل احمد مركز آموزشی پژوهشي و درماني دكتر شريعتي


تماس

You can leave a message using the contact form below.