تغذيه و رژيم درمانی در چاقی

   سه شنبه ۵ مهر ۱۳۹۶    |       فایل ضمیمه

نویسندگان : احسانه طاهری، مونا دورسيان ، سعيد حسين

نام مجله: مجله دیابت و لیپید ایران
سال انتشار:
آدرس مقاله: مجله دیابت و لیپید ایران
سایت مجله:
شرح:
کلمات کلیدی: غدد-تغذيه و رژيم درمانی در چاقی