جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی(CPC)

   دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶    |       فایل ضمیمه

محل برگزاری : بیمارستان شریعتی

نوع همایش: گردهمایی
تاریخ آغاز: 1/29/2017
تاریخ خاتمه: 1/29/2017
سایت کنگره:
توضیح: جلسه هفتگي ارائه ي موارد اخلاق پزشكي (CPC) مطابق معمول ،فردا 10 بهمن برگزار مي شود. در اين جلسه ارائه كننده دكتر حميد شفيع زاده،استاد مشاور اخلاق دكتر احسان شمسي گوشكي و دكتر شيرعلي استاد مشاور باليني مي باشد./ روابط عمومي
کلمات کلیدی: