سمینار یکروزه "ایمونولوژی سرطان"

   شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶    |       فایل ضمیمه

محل برگزاری : تهران - بیمارستان شریعتی - سالن همایش شهید پیرویان

نوع همایش: سمینار
تاریخ آغاز: 7/13/2017
تاریخ خاتمه: 7/13/2017
سایت کنگره:
توضیح:
کلمات کلیدی: