سمینار دو روزه تازه های"چاقی و دیابت"

   يکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶    |       فایل ضمیمه

محل برگزاری : مرکز همایش های امام خمینی (ره)، مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

نوع همایش: سمینار
تاریخ آغاز: 8/12/2017
تاریخ خاتمه: 8/13/2017
سایت کنگره:
توضیح:
کلمات کلیدی: