بازديد هیئت‌رئیسه بيمارستان شريعتي از انبار دارويي دانشگاه و ديدار با سرپرست داروخانه‌های دانشگاه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، هیئت‌رئیسه بيمارستان شريعتي شنبه 14 مهر 97 از مرکز تأمین دارو و تجهیزات دانشگاه بازديد كرد.
در اين ديدار دکتر رویینی سرپرست داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و داروخانه 13 آبان، دکتر فرزاد نژاد معاون اجرایی داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه و دکتر سلطان محمدی، رئیس مرکز تأمین دارو و ملزومات داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه حضور داشتند.
بازدید از انبار دارویی، تبادل‌نظر در خصوص تهیه تجهیزات پزشکی و بررسی راه‌کارها و نحوه تأمین دارو و تجهيزات از مهم‌ترین مواردي بود كه درباره آن تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شد.

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
42
#
انبار؛دارویی