قدردانی از نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این جلسه به مناسبت هفته نیروی انتظامی سه‌شنبه 17 مهر 97 در دفتر ریاست بیمارستان شریعتی برگزار شد.
در این جلسه دکتر مهر پور رئیس بیمارستان شریعتی، دکتر رحمانی مدیر و صدرایی سرپرست حراست بیمارستان شریعتی حضور داشتند و از نیروهای انتظامی مستقر در بیمارستان با اهدای لوح قدردانی کردند.

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
42
#
قدردانی؛نیروی؛انتظامی