برگزاری کلاس بهداشت محیط و مدیریت پسماند برای کارکنان خدمات بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کلاس بازآموزی چهارشنبه 18 مهر 97 در کلاس نشاط برگزار شد. در این کلاس پیشگیری از مصرف دخانیات، روش صحیح نظافت بخش‌ها، صرفه‌جویی در مصرف آب و تفکیک صحیح پسماندهای عفونی، عادی، تیز و برنده و شیمیایی به کارکنان خدمات، آموزش داده شد.

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
42
#
بهداشت ؛محیط