جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این جلسه سه‌شنبه 17 مهر 97 برگزار شد. دکتر افهمی گزارشی از میکروارگانیسم‌های شایع ایجادکننده عفونت‌های بیمارستانی ارائه کرد. مقاومت‌های میکروبی، شاخص‌های کنترل عفونت و راهکارهای پیشگیری از وقوع مقاومت میکروبی از مهم‌ترین مسائلی بود که اعضای کمیته درباره آن تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری کردند.

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
42
#
کمیته؛کنترل؛عفونت