جلسه کمیته مورتالیتی بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کمیته دوشنبه 16 مهر 97 برگزار شد. ابتدا دکتر سلیمانی دبیر علمی کمیته مورتالیتی گزارشی از روند بستری و درمان بیمار ارائه کرد. در ادامه گروه‌های مختلف درمانی درباره مستندات پرونده تبادل‌نظر کردند

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
42
#
کمیته؛مورتالیتی