برگزاری دوره بازآموزی پرستاران با موضوع آموزش به بیمار در بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این دوره بازآموزی چهارشنبه دوم آبان 97 به‌منظور ارتقای دانش پرستاران و آموزش مداوم آنان برگزار شد. ترکمن سوپروایزر آموزشی در این دوره درباره اهداف و اولویت‌های آموزش به بیمار، علل مؤثر در یادگیری، استانداردها و روش‌ها صحبت کرد

يکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
42
#
دوره،بازآموزی؛پرستاران