جلسه کارگروه اورژانس بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه این کارگروه یکشنبه ششم آبان 97 با حضور دکتر مهر پور رئیس بیمارستان شریعتی در دفتر ریاست این بیمارستان برگزار شد. در این جلسه اعضای کارگروه درباره ارزیابی‌های اولیه بیمار و فرایندهای اتاق احیا تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری کردند.

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
42
#
جلسه؛کارگروه؛اورژانس