جلسه هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی یکشنبه ششم آبان 97 در دفتر ریاست برگزار شد.
اعضای در این جلسه درباره مسائل جاری بیمارستان گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کردند. جذب نیروهای پرستاری و تصمیم‌گیری درباره فضای عمومی بیمارستان ازجمله مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه درباره آن تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شد.

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
42
#
جلسه؛هیئت؛رئیسه