بازدید هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی از واحد تجهیزات پزشکی این بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، اعضای هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی سه‌شنبه 13 آذر 97 از واحد تجهیزات پزشکی بازدید کردند. انبار تجهیزات پزشکی، انبار اسقاط، تانک‌های اکسیژن، اکسیژن سازها و کپسول‌های گازهای طبی ازجمله قسمت‌هایی بود که اعضای هیئت‌رئیسه از آن‌ها بازدید کردند. همچنین هیئت‌رئیسه در دیدار با مهندس عطایی مسئول و کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی فرایندهای این واحد را بررسی کردند. در این جلسه مهندس عطایی گزارشی از نیروی انسانی، بازدیدهای دوره‌ای واحد، روند اعلام خرابی دستگاه‌ها، آموزش کارکنان و هزینه‌ها ارائه کرد

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
42
#
هیئت ؛رئیسه