جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه این کمیته سه‌شنبه 18 دی 97 با حضور دکتر مهر پور رئیس بیمارستان شریعتی و دیگر اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه اعضا درباره گروه ارتقای بهداشت دست، پیام‌های کنترل عفونت، راهکارهای پیشگیری از موارد مواجهه شغلی تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری کردند

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۷
42
#
کمیته؛کنترل؛عفونت