جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کمیته سه‌شنبه سوم مرداد 96 برگزار شد. در این جلسه مدیران، معاونان بیمارستان و کارشناسان دفتر بهبود کیفیت این مرکز حضور داشتند و درباره نقاط قوت، تهدیدها و فرصت‌های برنامه استراتژیک مرکز تصمیم‌گیری کردند. این هشتمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان است.

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
40
#