کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کمیته دوشنبه دوم مرداد 96 در این مرکز برگزار شد. گزارش موارد عدم انطباق و عوارض یک ماه اخیر، اعلام تاریخ برگزاری آزمون جهت تمدید مجوز هموویژلانس، درصد پیشرفت درباره تجهیز شدن بانک خون به سیستم بارکد خوان از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
40
#