انتصاب دکتر سلیمانی به‌عنوان دبیرکمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، دکتر مهر پور رئیس بیمارستان شریعتی دکتر حسین اصل سلیمانی را به سمت دبیرکمیته مورتالیتی و موربیدیتی این مرکز منصوب کرد. متن این حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسین اصل سلیمانی

دانشیار محترم گروه گوارش

با توجه به تعهد و تجارب و عملکرد شایسته شما بدینوسیله جنابعالی بعنوان دبیرکمیته مورتالیتی و موربیدیتی مرکز منصوب می شوید. ضروری است با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر و تلاش در انجام امور محوله و شرح وظایف پیوست نسبت به انجام وظایفی که بعهده گرفته اید مجدانه کوشش نمایید. توفیق روز افزون شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

دکتر سعید رضا مهرپور محمدآبادی

رئیس بیمارستان شریعتی

سه شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
42
#