جلسه کمیته تغذیه بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کمیته چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آمار سرویس غذاخوری ارائه شد. محدودیت ساعات توزیع غذا، مشکلات آشپزخانه از مطالبی بود که در این کمیته طرح و درباره آن تبادل‌نظر شد.
 

 

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
42
#