جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کمیته شنبه 22 اردیبهشت در دفتر ریاست بیمارستان شریعتی برگزار شد. در این کمیته دکتر صادقی رئیس بخش مراقبت‌های دارویی بیمارستان شریعتی گزارشی از هزینه‌ها و اعمال جراحی بخش‌های مختلف ارائه کرد. سپس اعضا درباره راهکارهای کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه تبادل‌نظر و پیشنهاد‌هایی ارائه کردند.

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
42
#