برگزاری جلسه کمیته سنجش و پایش کیفیت بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه این کمیته سه‌شنبه 25 اردیبهشت 97 در دفتر ریاست برگزار شد. در این جلسه سنجه‌های آموزش به بیمار و فرایندهای اجرایی آن بررسی شد. بررسی آموزش‌های خود مراقبتی و حین ترخیص و شاخص‌های اثربخشی آن، برگزاری کلاس‌های آموزش به بیمار، و مداخلات لازم برای ارتقای این آموزش‌ها و تدوین برنامه‌ای برای ارتقای آموزشی کارکنان از دیگر مواردی بود که در این کمیته مطرح شد.

چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
42
#