جلسه کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه این کمیته سه‌شنبه 25 اردیبهشت 97 در دفتر ریاست این مرکز برگزار شد. در این جلسه دکتر احسان شمسی دبیر علمی کمیته اخلاق در ابتدا درباره مصوبه‌های پیشین این کمیته و برنامه‌های سال آینده آن توضیح داد و گفت: لازم است مجموعه‌ای از کار هایی که برای ارتقای حقوق‌گیرندگان خدمت می‌توانیم انجام دهیم را از ابتدای تیر ماه آغاز کنیم. وی افزود: به منظور بررسی میزان رعایت اخلاق، سال گذشته نیز پرسشنامه‌هایی به تفضیل تهیه و پر شد که در حال استخراج نتایج آن هستیم. دکتر شمسی در جلسه این کمیته ، با تاکید بر تعیین دقیق عناوین مداخلات برای ارتقای حقوق‌گیرنده خدمت، از اعضا درخواست کرد پیشنهادات خود را در جلسه بعدی به دفتر کمیته اخلاق ارسال کنند.

يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
42
#