جلسه کمیته اورژانس بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه کمیته اورژانس این مرکز شنبه 29 اردیبهشت 97 برگزار شد. اعضای این کمیته درباره محدوده قرمز در اورژانس و فرایندهای قابل‌اجرا در این محدوده تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری کردند.

يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
42
#