جلسه هماهنگی نحوه دریافت داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان شریعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این جلسه یکشنبه ششم خرداد 97 با شرکت سرپرستاران بخش‌های بالینی در تالار شهید پیرویان بیمارستان شریعتی برگزار شد. این جلسه باهدف تجویز منطقی انتی بیوتیک ها و در راستای اجرای دستورالعمل وزارت بهداشت درباره نحوه تجویز برخی داروهای آنتی میکروبیال برگزار شد. اعضای کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی، رئیس داروخانه هدف مسئول فنی داروخانه و مدیر پرستاری همراه با سرپرستاران در این جلسه حضور داشتتند
خبر: معصومی فرد
عکس: ولی الهی

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
42
#