کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/22

Read More
عیادت عمو قناد از کودکان بستری در بخش خون و پیوند سلول‌های بنیادی بیمارستان شریعتی

1396/07/18

Read More
نیروهای خدمات بیمارستان شریعتی درباره عفونت‌های بیمارستانی آموزش دیدند

1396/07/17

Read More
کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی تدوین برنامه ارتقای رعایت استانداردهای اخلاق را آغاز می‌کند

1396/07/17

Read More
کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع اسیدهای چرب امگا سه و سلامت برگزار شد

1396/07/16

Read More
دستیاران بیمارستان شریعتی رتبه‌های برتر آزمون بورد سال 96 را کسب کردند

1396/07/12

Read More
بیمارستان شریعتی به‌عنوان بیمارستان حامی حریم و پوشش بیمارمعرفی شد

1396/07/12

Read More
اجرای برنامه آموزش سلامت از سوی بیمارستان شریعتی برای دانش آموزان

1396/07/12

Read More