قدردانی ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی از همکاران بخش فیزیوتراپی به مناسبت روز فیزیوتراپی

1396/07/01

Read More
آغاز کارگاه‌های بدو ورود دستیاران جدید بیمارستان شریعتی

1396/07/03

Read More
مرکز تحقیقات خون وانکولوژی بیمارستان شریعتی کنگره سالانه پیوند مغز استخوان آسیا-اقیانوسیه را آبان برگزار می‌کند

1396/07/03

Read More
کمیته بحران بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/12

Read More
جلسه کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/12

Read More
دفتر پرستاری بیمارستان شریعتی در مراسمی از چند تن از منشی‌های بیمارستان قدردانی کرد.

1396/07/12

Read More
کمیته اقتصاد درمان بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/12

Read More
کمیته مورتالیتی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/12

Read More