برگزاری جلسه آموزش عمومی بیماری تب کریمه کنگو در بیمارستان شریعتی

1396/03/24

Read More

دومین محفل انس با قرآن کریم همراه با تجلیل از شرکت‌کنندگان بیمارستان شریعتی در جشنواره فرهنگی علوم پزشکی برگزار شد

1396/03/24

Read More

کمیته مرگ‌ومیر مادر و نوزاد بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/24

Read More

کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/24

Read More

برگزاری کارگاه مهارت بهداشت دست در بیمارستان شریعتی

1396/03/23

Read More

تیم فوتسال بیمارستان شریعتی برحریف خود پیروز شد

1396/03/21

Read More

جلسه تفسیر قرآن کریم در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/20

Read More

برگزاری کنفرانس آموزشی تب کریمه کنگو در بیمارستان شریعتی

1396/03/20

Read More