قدردانی از رئیس بیمارستان شریعتی در هشتمین همایش داروسازی بالینی ایران

1396/03/16

Read More

قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر سروش برای استقرار نظام مراقبت عفونت‌های بیمارستانی

1396/03/13

Read More

کلینیک تغذیه بیمارستان شریعتی افتتاح گردید

1396/03/13

Read More

همایش نظام مراقبت از خون و فراورده‌های خونی در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/09

Read More

نشست آموزشی تغذیه بالینی در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/07

Read More

کنفرانس آموزشی سندرم متابولیک در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/03/07

Read More

شروع ماه رمضان

1396/03/06

Read More

قدردانی یک بیمار از دکتر فقیه متخصص جراحی اعصاب بیمارستان شریعتی

1396/03/06

Read More