سمینار آموزشی مراقبت تکاملی نوزاد نارس در بیمارستان شریعتی با هماهنگی و برنامه ریزی معاونت درمان دانشگاه

1396/12/05

Read More
پیام تسلیت رئیس و مدیر بیمارستان شریعتی به یکی از همکاران این مرکز

1396/12/03

Read More
گروهی از کارشناسان کشور افغانستان از مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی بازدید کردند

1396/11/24

Read More
کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع سرفه حاد برگزار شد

1396/11/24

Read More
کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/11/23

Read More
کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/11/23

Read More
عیادت دکتر مهرپورازاستاد بهادری

1396/11/18

Read More
کمیته پایش و کنترل کیفیت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/11/17

Read More