کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان شریعتی برگزار شد.

1396/10/23

Read More
انتصاب دکتر سلیمانی به‌عنوان دبیرکمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان شریعتی

1396/10/19

Read More
ابقای دکتر علی قربانی آبدگاه به‌عنوان مدیر پروژه بیمارستان دکتر شریعتی2

1396/10/19

Read More
انتصاب دکتر امیررضا رادمرد به سمت ریاست بخش رادیولوژی بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
انتصاب دکتر سید مجتبی مرعشی به سمت ریاست بخش‌های بیهوشی و ICU جنرال بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
انتصاب دکتر طهماسبی به سمت مشاور عالی بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
انتصاب دکتر جمشیدی به سمت مشاور عالی بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More
بازدید اعضای کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر از بخش‌های زنان، زایمان و مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی

1396/10/18

Read More