جلسه برنامه‌ریزی اتاق‌های عمل بیمارستان شریعتی برگزار شد.

1396/07/01

Read More
بیمارستان شریعتی لوح تقدیر نقره‌ای جشنواره خود مراقبتی را دریافت کرد

1396/05/09

Read More
بازدید گروه ایمنی بیمار بیمارستان شریعتی از درمانگاه خون

1396/07/01

Read More
قدردانی ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی از همکاران بخش فیزیوتراپی

1396/05/07

Read More
کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/05/07

Read More
جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی تشکیل شد

1396/05/07

Read More
نوبت‌دهی اینترنتی و تلفنی درمانگاه‌های بیمارستان شریعتی راه‌اندازی شد

1396/05/03

Read More
نصب نمایشگر اعلام وضعیت بیماران در بیمارستان شریعتی

1396/05/02

Read More