مدیر بیمارستان شریعتی با سوپروایزران این مرکز دیدار کرد

1396/10/18

Read More
راه اندازی ایستگاه ویلچر در بیمارستان شریعتی

1396/10/14

Read More
دکتر افهمی در کمیته کنترل عفونت درباره میزان عفونت‌های بیمارستانی گزارش داد.

1396/10/13

Read More
جلسه هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/10/13

Read More
کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع درمان یبوست برگزار شد

1396/10/11

Read More
کمیته حفاظت فنی و طب کار بیمارستان شریعتی برگزار شد.

1396/10/10

Read More
بازدید معاونان وزیر بهداشت به همراه دکتر کریمی رئیس دانشگاه و دکتر بیگلر معاون توسعه از بیمارستان شریعتی

1396/10/09

Read More
معاون درمان دانشگاه از پروژه‌های بیمارستان شریعتی بازدید کرد

1396/10/05

Read More