جلسه بررسی نیازهای آموزشی بخش ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی

1396/05/01

Read More
کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/31

Read More
جلسه RCA ایمنی بیمار در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/31

Read More
قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر کیوان گوهری مقدم رئیس بخش ریه و بخش ویژه داخلی بیمارستان شریعتی

1396/04/28

Read More
کمیته ارتقای سلامت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/27

Read More
کمیته بحران بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/27

Read More
همایش یک‌روزه ایمونولوژی سرطان در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/25

Read More
کارگاه آموزش بهداشت دست در بیمارستان شریعتی

1396/04/21

Read More