دیدار دکترمهرپور رئیس بیمارستان شریعتی با نمایندگان دستیاران این مرکز

1396/11/01

Read More
برنامه‌های بسیج ملی تغذیه سالم در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/11/01

Read More
برگزاری جلسه آموزشی نحوه برگزاری آزمون‌های آسکی در بیمارستان شریعتی

1396/10/30

Read More
رئیس و مدیر بیمارستان شریعتی با اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این مرکز دیدار کردند

1396/10/30

Read More
دکتر مهرپور رئیس بیمارستان شریعتی و معاونانش از پروژه ساخت بیمارستان شریعتی 2 بازدید کردند.

1396/10/28

Read More
کودک هشت‌ساله‌ای به سه انسان دیگر زندگی بخشید.

1396/10/27

Read More
انتصاب به سمت مسئول روابط عمومی و سرپرست مدیریت اورژانس بیمارستان شریعتی

1396/10/25

Read More
کمیته مورتالیتی بیمارستان شریعتی برگزار شد.

1396/10/25

Read More