تأکید بر اولویت بودن بخش اورژانس در جلسه هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی

1396/10/04

Read More
جلسه اعتباربخشی در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/10/03

Read More
رئیس و هیئت‌رئیسه بیمارستان شریعتی وضعیت اورژانس این مرکز را بررسی و دستورالعملی برای بستری بیماران صادر کردند

1396/10/02

Read More
کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/10/02

Read More
مراسم تکریم مدیر پیشین و معارفه مدیر جدید بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/09/29

Read More
کمیته اورژانس بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/09/28

Read More
بازدید گروه ایمنی بیمار از بخش BMT3 بیمارستان شریعتی

1396/09/27

Read More
اعضای اهدایی یک بیمار مرگ مغزی در بیمارستان شریعتی به ده بیمار دیگر زندگی دوباره بخشید

1396/09/27

Read More