مراسم قدردانی از ماماهای نمونه بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/02/26

Read More

مراسم روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/02/21

Read More

جلسه روسای بخش‌های بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/02/17

Read More

مراسم روز کارگر در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/02/16

Read More

فرآیند بیمارستان شریعتی در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری عنوان فرایند برتر حوزه مدیریت و رهبری آموزشی را کسب کرد

1396/02/16

Read More

برنامه‌هایی به مناسبت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/02/16

Read More

قدردانی دستیاران فوق تخصصی بیمارستان شریعتی از دکتر اردشیر قوام زاده

1396/02/13

Read More

کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/02/11

Read More